Dámy a pánové,

sdělujeme Vám, že Oblastní spolek Českého Červeného kříže v České Lípě ukončil svou činnost k 30. 9. 2018.
Obracejte se proto prosím na Oblastní spolek Českého Červeného kříže v Liberci.
Děkujeme Vám za přízeň a přejeme Vám mnoho úspěchů.

Pracovníci ČČK Česká Lípa